De conformitat amb la Llei Orgánica 3/2018 de 5 de desembre que trasposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD)

Li oferim informació clara i detallada de I l ús que fem de les seves dades personals que a continuació li presentem:

Responsable del tractament de les seves dades personals:

TEULÉ ADVOCATS, S.L.P

NIF: B-16975328

Finalitat del tractament de les seves dades personals:

Tractem les seves dades personals, amb la finalitat de (I) l’execució del contracte de serveis, (II) promoció i/o comercialització de totes les àrees o altres activitats que porta a terme el nostre despatx, així com informar al client d’aquelles novetats legislatives o jurisprudencials que puguin ser del seu interés, (III) cumplir les nostres obligacions legals, incloent-hi les relatives a la prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, (IV) el consentiment prestat, i (V) l’interés legítim de TEULÉ ADVOCATS.

Legitimació per al tractament de les seves dades:

La legitimació per al tractament de les seves dades personals és el contracte de prestació de serveis, subscrit amb el client.

Destinataris de les seves dades personals:

Les seves dades només es comunicaran als empleats de TEULÉ ADVOCATS i als altres professionals d’intervenció necessària per dur a terme l’encàrrec professional efectuat pel client, com poden ser procuradors, notaris, perits, entitats oficials, etc…

Drets del cedent de les dades personals:

Poden exercir el seu dret d’accés a les dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per la que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Les dades seran conservades mentre duri la relació i durant el termini necessari per a atendre les corresponents responsabilitats legals.