“Si camines sol, arribaràs més ràpid; si camines acompanyat, arribaràs més lluny” (Proverbi xinès)

Serveis jurídics

Som experts en resoldre situacions de sobreendeutament que afecten tan a persones físiques com jurídiques i en la cancel.lació de deutes prevista a la legislació sobre Segona Oportunitat i Concursal.

Optimitzant les diferents alternatives que  la nostra legislació ens ofereix en matèria econòmica, analitzem la millor estratègia a fi d’ajudar als nostres clients a solventar els seus problemes de sobreendeutament i cancel.lació dels seus deutes, sense que hi hagi derivacions futures.

No finalitzem els nostres serveis fins que els deutes s’eliminen completament i gestionem la desaparició dels mateixos en registres de morositat.

Compatibilitzem la nostra activitat lletrada assessora i directora del procediment, amb la nostra activitat com a Administradors Concursals. En aquest àmbit, acompanyem persones físiques, empresàries o consumidores, i a les petites i mitjanes empreses en el procediment concursal o especial per micropimes, que regula la Llei 16/2022.

Preguntes freqüents sobre la llei de la segona oportunitat.

Som experts en mediació i negociació i ens avala una llarga trajectòria gestionant situacions d’ impagament, tant desde la perspectiva del deutor com del creditor.

Quan representem un creditor que ha deixat de cobrar un import important, tenim un protocol propi basat en la nostra àmplia perspectiva de la situació que ens dóna el fet de ser experts en l’àmbit concursal i de les insolvències.

El mètode que hem creat busca,  en primer terme, obtenir un acord econòmic que permeti al client recuperar els seus diners de forma ràpida i amb les màximes garanties de compliment. Només si no l’aconseguim en un termini raonable de dos mesos iniciem la reclamació judicial.

Els nostres honoraris  en aquest sector segueixen un sistema de pagament mixt de manera que una part sempre va condicionada a l’èxit obtingut pel client.

També és possible contractar una quota mensual de reclamació d’impagats, que inclouen l’assessorament en les qüestions pròpies de la seva empresa o professió.

Oferim serveis d’assessorament jurídic tant a empreses familiars, empresaris autònoms i a petites i mitjanes empreses (pimes).

El nostre objectiu principal és guiar a tots els professionals o particulars  que necessitin orientació en l’execució de tot tipus d’operacions mercantils.

A través de relacions de proximitat i confiança som capaços de conèixer millor el model de negoci  de cada clients i prestar-li un assessorament jurídic detallat i enfocat als seus objectius estratègics.

Els nostres serveis  a nivell mercantil són:

 • Contractació (contractes de transport, agència, distribució, franquícia ….).
 • Demandes de responsabilitat contra administradors socials.
 • Litigació davant discrepàncies comercials, incompliments de contractes mercantils.
 • Transaccions.
 •  Redacció de protocols familiars, bé directament, bé a través d’un procediment de mediació.

Analitzem la seva hipoteca a fi d’estudiar la viabilitat de la reclamació de clàusules abusives davant entitats bancàries tals com la clàusula sòl, clàusula despeses, interessos abusius, nul.litat IRPH, nul.litat clàusula fiadors, venciment anticipat, comissió d’apertura, etc.

Defensem els nostres clients front a execucions i/o reclamacions hipotecàries instades per les entitats bancàries.

Assessorem en els procediments de subhasta judicial o extrajudicial, oferint als nostres clients alternatives per continuar vivint als seus habitatges, si es troben en situació de vulnerabilitat, o bé suspenent els procediments si és possible i aconsellable un procediment concursal d’insolvència o una negociació amb l’entitat bancària.

A nivell civil oferim assessorament jurídic en totes aquelles normes i principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones.

 • Desnonaments
 • Contractes
 • Accidents de tràfic
 • Responsabilitat contractual i extracontractual
 • Matrimonial i família
 • Reclamacions a asseguradores