“Si camines sol, arribaràs més ràpid; si camines acompanyat, arribaràs més lluny” (Proverbi xinès)

Serveis jurídics

Oferim serveis d’assessorament jurídic tant a empreses familiars, empresaris autònoms com a petites i mitjanes empreses (pimes).

El nostre objectiu principal és guiar a tots els professionals o particulars  que necessitin orientació en l’execució de tot tipus d’operacions mercantils.

A través de relacions de proximitat i confiança som capaços de conèixer millor el model de negoci  de cada clients i prestar-li un assessorament jurídic detallat i enfocat als seus objectius estratègics.

Serveis d’assessorament  a nivell mercantil:

Contractació (contractes de transport, agència, distribució, franquícia ….)

Demandes de responsabilitat contra administradors socials

Litigació davant discrepàncies comercials, incompliments de contractes mercantils

Transaccions

Redacció de protocols familiars, bé directament, bé a través d’un procediment de mediació

Societari

Reclamació de clàusules abusives davant entitats bancàries (clàusula sòl, clàusula despeses, interessos abusius, nul.litat IRPH, nul.litat clàusula fiadors, venciment anticipat, etc.)

Defensa front a execucions i/o reclamacions hipotecàries instades per les entitats bancàries.

Reclamació de swaps i hipoteques multidivisa

A nivell civil oferim assessorament jurídic en totes aquelles normes i principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones.

–       Desnonaments

–       Contractes

–       Accidents de tràfic

–       Responsabilitat contractual i extracontractual

–       Matrimonial i família

–       Reclamacions a asseguradores

Som experts en negociació i ens avala una llarga trajectòria gestionant cobraments per una important empresa asseguradora de crèdit. Per aquest motiu, hem creat un mètode innovador  fi d’obtenir, en primer terme, un acord econòmic que permeti al client recuperar els seus diners de forma ràpida i segura. Només si no l’aconseguim en un termini raonable de tres mesos iniciem la reclamació judicial.

La nostra gestió és gratuita pel client en fase amistosa i només si recuperem els seus diners, percebem un percentatge sobre l’import recobrat. En cas de ser necessaria la via judicial, s’aplica un sistema de pagament mixt de manera que una part sempre va condicionat a l’èxit.

Consulti la possibilitat de contractar una quota mensual d’assessorament, que millora les condicions anteriorment mencionades.

Resolem tots els seus dubtes, clickant AQUI.

Som experts en resoldre situacions d’ insolvència que afecten tan a persones físiques com jurídiques i en la cancel.lació de deutes prevista a la legislació sobre Segona Oportunitat i Concursal.

Optimitzant les diferents alternatives que  la nostra legislació ens ofereix en matèria jurídica i econòmica, analitzem la millor estratègia a fi d’ajudar als nostres clients a solventar els seus problemes de sobreendeutament i cancel.lació dels seus deutes.

Coneixem el procediment desde les seves diferents vessants, donada la nostra experiència com a Mediadors i Administradors Concursals.

Som sensibles a la situació econòmica i personal que afronten les persones o empreses insolvents i, previ càlcul de totes les despeses del procés, proposem sol.lucions de pagament flexibles i adaptades a les seves possibilitats a fi d’ajudar-los a superar aquesta situació i tornar a començar.

Resolem tots els seus dubtes, clickant AQUI.