Normativa COVID-19

Adjuntem aquella normativa més rellevant i que ha estat publicada en el BOE en motiu de l’estat d’alarma en el que ens trobem: – Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Per poder…

Publicació al BOE de l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la que s’estableixen els criteris interpretatius per l’aplicació del Real Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i el de treball

I Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En…

PREGUNTES I RESPOSTES sobre les restriccions d’activitats per la COVID-19 a Catalunya

Davant la situació d’excepcionalitat en la que ens trobem actualment degut al COVID-19, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha proporcionat un seguit  de PREGUNTES I RESPOSTES sobre aquelles qüestions més importants, relatives tant a la mobilitat ciutadana com a l’obertura d’activitats comercials o similars. Sobre mobilitat 1. Em puc moure dins del…