Publicació al BOE de l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la que s’estableixen els criteris interpretatius per l’aplicació del Real Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i el de treball

You are here:
Go to Top